Hoeveel overdrachtsbelasting betaalt u in 2023?

Door op 14 Februari 2023

Als u grond, een woning of een ander pand koopt dan moet u overdrachtsbelasting betalen. Sinds enige tijd krijgen veel huizenkopers te maken met een verlaagd tarief van 2% of zelfs een volledige vrijstelling. Hoe zit het precies met overdrachtsbelasting? Onze makelaar Jan-Hein Schilderman legt uit wanneer u deze belasting moet betalen en of u in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Overdrachtsbelasting in het kort

Jan-Hein: “U betaalt in Nederland overdrachtsbelasting als je een bestaande woning koopt. Deze belasting geldt dus niet voor nieuwbouw. De overdrachtsbelasting is een deel van de kosten koper. Het is een percentage van de koopsom dat u bovenop de koopsom moet betalen op het moment dat u de eigenaar wordt van een woning, stuk grond of om het afkopen van erfpacht of opstalrecht.”

Vrijstelling overdrachtsbelasting

“Deze belasting betaalt u als u zelf in de woning gaat wonen of wanneer u bijvoorbeeld een woning voor de verhuur koopt of investeert in een recreatiewoning of bedrijfspand. In de volgende gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen, zoals wanneer u:

 • na een scheiding zelf volledig eigenaar wordt van een woning die eerder al van u, van uw ex-partner of van jullie samen was
 • door gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap mede-eigenaar wordt van een woning
 • een onroerende zaak erft
 • een nieuwbouwwoning koopt

Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

“De overdrachtsbelasting maakt deel uit van de kosten koper die u betaalt bij het kopen van een woning. Zodra de notaris de notariële akte heeft opgemaakt zal hij of zij de nota van afrekening opstellen waarop het te betalen bedrag aan belasting staat. De notaris zal na de notariële overdracht van de woning het te betalen bedrag aan belasting overmaken aan de Belastingdienst. De notaris onderzoekt voor u bij de Belastingdienst het te betalen bedrag aan belasting of dat u recht hebt op een vrijstelling.”

Laag tarief 2023

“Het standaardpercentage overdrachtsbelasting in 2023 is 2% van de koopsom voor woningen waar u zelf voor langere tijd in gaat wonen. Dus stel: u koopt een woning van € 400.000. Dan betaalt u € 400.000 x 0,02 = € 8.000,- aan overdrachtsbelasting. Om voor die 2% (een verlaagd tarief) in aanmerking te komen, zult u voor de notaris de Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief moeten invullen. Deze verklaring moet u ruim vóór de notariële eigendomsoverdracht bij de notaris afgeven.”

Hoog tarief 2023

“Voor recreatiewoningen, bedrijfsmatig vastgoed, woningen voor de verhuur en andere onroerende zaken waarin u niet zelf voor langere tijd gaat wonen, is er een hoger percentage, namelijk 10,4%.” Dit is onder andere aan de orde bij:

 • grond of gebouwen die u niet direct met een woning mee koopt (zoals een garage of tuin die u los koopt)
 • een tweede woning of recreatiewoning
 • een woning bestemd voor verhuur
 • bedrijfsmatig vastgoed zoals winkels, kantoren of bedrijfshallen
 • een bouwkavel waar u een woning op laat bouwen in eigen beheer

Starters vrijgesteld

“Voor starters geldt een uitzondering. Zij betalen onder bepaalde voorwaarden helemaal geen overdrachtsbelasting.” Deze voorwaarden zijn:

 • Op het moment dat u de akte van levering ondertekent bent u tussen de 18 en 35 jaar oud.
 • U koopt een woning waarin u zelf langere tijd gaat wonen. Het gaat hierbij dus niet om een woning voor de verhuur of een recreatiewoning.
 • De koopsom van de woning eventueel inclusief een eventuele garage, berging of extra grond) bedraagt niet meer dan € 440.000,-
 • U heeft niet eerder gebruik gemaakt van een startersvrijstelling. Heeft u al eerder een koopwoning gekocht maar zonder startersvrijstelling en is dit uw volgende woning, maar voldoet u wel aan de voorwaarden zoals hierboven weergegeven? Dan heeft u voor deze nieuwe woning alsnog recht op startersvrijstelling.

“Kopen 2 starters samen een woning en is 1 starter ouder dan 35 jaar? Dan betaalt de oudste 2% over de helft van de koopsom. U zult dus beiden moeten voldoen aan de voorwaarden om allebei vrijstelling te krijgen.”

Vrijstelling gebruiken

“Wilt u gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters? Vul dan de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling van de Belastingdienst in. Deze is eventueel bij uw notaris op te vragen. Het is belangrijk dat u deze ondertekende verklaring al vóór de sleuteloverdracht aan de notaris heeft afgegeven. Hij voegt deze bij de transportakte voor de woning.”

Staat u op het punt om een woning of een bedrijfspand te kopen en wilt u weten hoeveel overdrachtsbelasting u moet betalen? Maak een afspraak met onze makelaar Jan-Hein Schilderman. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over zaken die komen kijken bij het aankopen van onroerend goed.

Lees ook:
Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor wonen?
Wat levert een beter energielabel op?
Huis kopen met een aankoopmakelaar. Dit neemt de specialist u uit handen
Starters dupe van stijging woonlasten
All blogs van onze makelaars

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over het kopen van een huis in Barendrecht en omstreken? Maak een afspraak met onze makelaar Jan-Hein Schilderman. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze makelaarsdiensten. Bel of WhatsApp 06-51063674 of e-mail naar jhschilderman@remax-mg.nl

Naar boven